Đặt logo cho giao diện WordPress 2015

Sắp có giao diện (theme) WordPress 2016 đến nơi thì anh mới dùng 2015. Sau mấy ngày thì anh phát hiện ra là giao diện này không hỗ trợ tuỳ biến logo, mặc dù có phần chọn Site Identity.

Chả lẽ lại đi sửa mã nguồn. Thế thì mỗi lần cập nhật lại phải sửa, ngại lắm. Google thử thì thấy phải làm child theme và cài plugin. Gì mà phức tạp thế, dùng jQuery thông qua plugin là được. Đại ý là:

<?php
function luom_addon_footer() {
?>

  <script type='text/javascript'>
  jQuery(document).ready( function() {
      jQuery('.site-title a').html('<img src="http://luom.tv/logo.png" />'); 
  });
  </script>

<?php
}
add_action('wp_footer' , 'luom_addon_footer');
?>

Lúc đầu anh cũng định dùng “customize_register” để chọn địa chỉ logo cho nó pờ rồ nhưng thực tình là phí công quá nên lại thôi. Anh scp cái logo.png lên thư mục gốc là xong, đỡ tốn tài nguyên. Anh làm cho anh chứ có phải cho người chỉ biết kéo thả đâu mà. Miễn sao mỗi lần cập nhật giao diện mà không phải sửa gì là được.