Chuyên mục
~/.history

Đặt logo cho giao diện WordPress 2015

Sắp có giao diện (theme) WordPress 2016 đến nơi thì anh mới dùng 2015. Sau mấy ngày thì anh phát hiện ra là giao diện này không hỗ trợ tuỳ biến logo, mặc dù có phần chọn Site Identity.