Làm gì khi sửa chưa xong cái bài đã xuất bản?

Từ hồi làm TIME Studio, anh thường xuyên phải điều chỉnh nội dung các trang thông tin tĩnh, ví dụ như là Chân dung nghề nghiệp hay Ảnh doanh nghiệp, thương mại. Không nói đến những cái lặt vặt kiểu như lỗi đánh máy mà là điều chỉnh cả một nội dung lớn hoặc thậm chí là toàn bộ trang. Những việc như vậy, không thể lúc nào cũng làm một lúc hay một lần là xong.

Đọc tiếp “Làm gì khi sửa chưa xong cái bài đã xuất bản?”

WooCommerce: Xếp sản phẩm mới nhất trước, hết hàng sau cùng

Vào một ngày đẹp trời anh nhận lời cấu hình lại một cái website dùng WooCommerce – thứ mà anh chưa bao giờ chính thức dùng. Khách hàng yêu cầu là phải sắp xếp sản phẩm mới nhất trước nhưng cái nào hết hàng rồi thì phải cho xuống dưới cùng. Tưởng là chỉ việc bấm chuột, ai dè WooCommerce không có tuỳ chọn kiểu như thế.

Đọc tiếp “WooCommerce: Xếp sản phẩm mới nhất trước, hết hàng sau cùng”