Tháng 01 năm 2015

Tháng đầu tiên của năm tuyệt vời 2015 đã sắp sửa kết thúc. Anh điểm lại ít ảnh đã chụp. Dẫu biết mình là người "có mới nới cũ", nhưng không ngờ toàn là ảnh chụp bằng máy mới :p

Quét cầu

Dạo này mấy lần định đi chụp ảnh phóng sự, nhưng so sánh chi phí đầu vào - đầu ra thì lại nản 🙁