Chuyên mục
Ngôn ngữ

Danh sách âm tiết tiếng Việt có âm đệm /-w-/

Đáp ứng nguyện vọng của nhiều người, anh Lựợm đăng riêng danh sách các âm tiết có âm đệm /-w-/ (biểu diễn bằng chữ cái “o” hoặc “u”).

Danh sách âm tiết tiếng Việt trước đây đã đăng được xếp theo vần nhưng không phân biệt có âm đệm (/-w-/) hay không có âm đệm (thực ra là âm đệm /-zero-/). Điều này là nhiều người nhầm tưởng là danh sách đó không có các âm tiết có âm đệm /-w-/.

Đáp ứng nguyện vọng của nhiều người, anh Lựợm đăng riêng danh sách các âm tiết có âm đệm /-w-/ (biểu diễn bằng chữ cái “o” hoặc “u”).

boa
buýt
choa
choá
choác
choạc
choai
choài
choãi
choái
choại
choán
choang
choàng
choảng
choáng
choạng
choe
choè
choé
choẹ
choen
choèn
choẹt
chuỳ
doa
doá
doạ
doãi
doãn
doanh
doành
duy
đoá
đoạ
đoác
đoài
đoái
đoan
đoàn
đoản
đoán
đoạn
đoàng
đoảng
đoành
đoạt
goá
hoa
hoà
hoả
hoá
hoạ
hoác
hoạch
hoai
hoài
hoải
hoại
hoan
hoàn
hoãn
hoán
hoạn
hoang
hoàng
hoàng
hoảng
hoãng
hoành
hoảnh
hoánh
hoạnh
hoạt
hoay
hoáy
hoe
hoè
hoẹ
hoen
hoẻn
hoét
huy
huỷ
huý
huých
huỵch
huynh
huỳnh
huýt
khoa
khoả
khoá
khoác
khoai
khoải
khoái
khoan
khoản
khoán
khoang
khoảng
khoáng
khoanh
khoảnh
khoát
khoáy
khoe
khoẻ
khoé
khoen
khoeo
khoèo
khoẻo
khoét
khuy
khuỵ
khuynh
khuỳnh
khuỷnh
khuýp
khuỷu
khuỵu
loa
loà
loả
loã
loá
loạc
loài
loại
loan
loàn
loạn
loang
loàng
loảng
loãng
loáng
loạng
loanh
loát
loạt
loay
loe
loè
loé
loen
loét
loẹt
luỹ
luý
luỵ
luých
luyn
moay
ngoa
ngoã
ngoác
ngoạc
ngoai
ngoài
ngoải
ngoái
ngoại
ngoạm
ngoan
ngoãn
ngoạn
ngoảnh
ngoao
ngoáo
ngoáp
ngoay
ngoảy
ngoáy
ngoạy
ngoe
ngoé
ngoen
ngoẻn
ngoèo
ngoẻo
ngoéo
ngoẹo
ngoét
nguy
nguỵ
nguýt
nguỷu
nhoà
nhoai
nhoài
nhoàm
nhoáng
nhoạng
nhoay
nhoáy
nhoe
nhoè
nhoen
nhoèn
nhoẻn
nhoét
nhoẹt
nhuỵ
noãn
oa
oà
oách
oạch
oai
oài
oải
oái
oại
oan
oản
oán
oang
oàng
oanh
oành
oạp
oát
oe
oẻ
oé
oẹ
phuy
qua
quà
quả
quá
quạ
quác
quạc
quách
quạch
quai
quài
quải
quái
quại
quan
quàn
quản
quán
quang
quàng
quảng
quãng
quáng
quạng
quanh
quành
quánh
quạnh
quào
quáo
quát
quạt
quàu
quạu
quay
quày
quảy
quạy
que
què
quẻ
quẽ
qué
quen
quèn
queo
quèo
quéo
quéo
quẹo
quét
quẹt
quy/qui
quỳ/quì
quỷ/quỉ
quỹ/quĩ
quý/qúi
quỵ/qyị
quýt/quít
quỵt/quịt
quých
quỳnh
quỷnh
quýnh
quỵp
quýu
roa
soa
soài
soải
soái
soàn
soán
soạn
soảng
soạng
soát
soạt
suy
suý
suýt
suỵt
thoa
thoà
thoả
thoã
thoá
thoai
thoải
thoái
thoại
thoán
thoang
thoảng
thoáng
thoát
thoạt
thuỳ
thuỷ
thuý
thuỵ
toa
toà
toả
toá
toạ
toác
toạc
toài
toái
toại
toan
toàn
toản
toán
toang
toàng
toáng
toạng
toanh
toát
toáy
toe
toè
toẽ
toé
toé
toen
toèn
toét
toẹt
truy
truỳ
truỵ
tuy
tuỳ
tuỷ
tuý
tuỵ
tuyn
tuýp
tuýt
uy
uỷ
uý
uỵch
uỳnh
voan
xoa
xoà
xoả
xoã
xoá
xoác
xoạc
xoạch
xoai
xoài
xoải
xoàm
xoan
xoàn
xoang
xoàng
xoảng
xoành
xoát
xoạt
xoay
xoáy
xoe
xoè
xoen
xoèn
xoét
xoẹt
xuỳ
xuý
xuýt
xuỵt

Tổng cộng là 410 âm tiết (theo chữ viết).

Bởi Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

1 trả lời trong “Danh sách âm tiết tiếng Việt có âm đệm /-w-/”

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.