Month: November 2011

Phạm Xuân Nguyên

Buổi chụp bắt đầu với vài giọt Napoleon trên môi và kết thúc bằng vài giọt tương tự trong đáy li.

Giáo sư Chu Hảo

Bộ tóc đặc biệt của giáo sư khiến mình phải đánh sáng ven, thế là cái sự lười đã bị quả báo.

1 Shares

Đầu hành lang tầng 3 nhà H

Chuyên viên chụp ảnh Trần Văn Lựợm bày ảnh ở đầu hành lang tầng 3 nhà H nhân dịp kỉ niệm 55 năm Khoa Ngữ Văn và 15 năm Khoa Ngôn ngữ học.

Thầy Hãn

Mang một đống chân cẳng đến, hỏi ra mới biết là thầy nhờ chụp lại mấy cái ảnh cũ.

GS Phan Ngọc

Trước khi về bà Tuyến còn dặn mình là mấy nữa đến chụp ảnh chân dung cho cả hai ông bà.