Đợi đèn đỏ

Bốt thể loại này lên cho thay đổi không khí.

Ngã tư Nguyễn Trãi - vành đai 3. Chiều nay.
Ngã tư Nguyễn Trãi - vành đai 3. Chiều nay.

Chiều mai chụp ai đây nhỉ?