Nhường thì nhịn

Dù anh kia có thực sự là nhường hay không thì nói chung là vẫn phải nhịn.