Đèo trẻ con trên xe máy

Ảnh này chụp trên đường về đón Khôi lúa.

Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội, chiều nay.
Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội, chiều nay.

Năm nay lạnh đến muộn.