Hôm nay mở thử một tập tin trong phpBB2/includes/ ra đọc… Ặc ặc, code kiếc gì mà như rừng, nhìn hoa cả mắt. Chẳng gọn gàng như bọn WordPress.

Thử đọc một tập tin trong PunBB, thấy dễ chịu hơn nhiều…

Thảo nào mà phpBB lắm bug…

Nhưng cũng có thể tại mình dốt nên mới thấy thế :mrgreen:

One thought on “phpBB code

  1. Ơ, bọn Joomla! chuyển diễn đàn từ SMF sang phpBB3. Cơ sở dữ liệu cả GB chứ có ít đâu.

Leave a Reply