Month: January 2006

Thơ ::: Nhà chật

Nhà chỉ có mấy mét vuông, sách vở xếp cạnh nồi
Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình.

phpBB code

Hôm nay mở thử một tập tin trong phpBB2/includes/ ra đọc… Ặc ặc, code kiếc…