Bildoj k demandoj: Parto 1

“Bildoj kaj demandoj” là khoá học tiếng Esperanto theo phương pháp trực tiếp, dành cho người mới bắt đầu. “Phương pháp trực tiếp” nghĩa là: chỉ dùng ngôn ngữ mà bạn đang học trong toàn bộ khoá học (trong trường hợp này là Esperanto). Theo cách này, bạn sẽ sử dụng ngay ngôn ngữ và nó sẽ được ghi nhớ lâu hơn. Phương pháp trực tiếp không phải là phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nó hữu ích cho rất nhiều người. Hãy thử xem bạn có thích phương pháp và khoá học này không!

Mẫu câu:
– Kio estas tio?
– Tio estas homo (/viro/virino/knabo/knabino/…).

  • Mọi danh từ, ví dụ “homo” (=người) và “pomo” (=quả táo) kết thúc với -o.
  • Phụ tố -in- chỉ xuất giống cái. Ví dụ: “viro” (=nam) – “virino” (=nữ).
  • Các từ “viro” và “virino” có thể dùng cho người ở mọi lứa tuổi.
  • Các từ “kio” (=gì?) và “tio” (=đó) được dùng để tham chiếu tới đối tượng chưa biết.

Nguồn: lernu!


Chuyên mục: