Ảnh sến đầu xuân

Nhà bố vợ, sáng mùng 1 Tết Canh Dần 2010. Còn đây là thơ khai xuân của bố vợ: Người thiên hạ phúc như Đông Hải Tiền vàng người lại nhiều hơn Người thiên hạ thọ tỉ Nam Sơn Tóc trắng nhuộm, răng sứt rồi lại vá. Ta nhìn ta biết người thiên hạ Không… Continue reading Ảnh sến đầu xuân