Ảnh sến đầu xuân

Nhà bố vợ, sáng mùng 1 Tết Canh Dần 2010.

Hoa đồng tiền
Hoa đồng tiền

Còn đây là thơ khai xuân của bố vợ:

Người thiên hạ phúc như Đông Hải
Tiền vàng người lại nhiều hơn
Người thiên hạ thọ tỉ Nam Sơn
Tóc trắng nhuộm, răng sứt rồi lại vá.
Ta nhìn ta biết người thiên hạ
Không bằng ta và con cháu ta.

Được biết, hết năm nay ông ngoại Khôi sẽ nghỉ hưu.