Chuyên mục
~/.history Máy tính

Đánh thức qua Internet bằng Raspberry Pi

Bản thân Raspberry Pi không hỗ trợ Wake-On-LAN nhưng vì Raspberry thường chạy 24/24 nên có thể dùng nó để đánh thức các thiết bị khác có WOL.

Chuyên mục
~/.history Máy tính

Chia sẻ màn hình qua Internet mà chả phải cài thêm phần mềm

Nhờ Screen Sharing, nếu đường truyền đủ nhanh thì dù ở bất kì đâu anh cũng có thể điều khiển iMac như thể là nó đang ở trước mặt mình.