Thầy Thuyết

Với một người nổi tiếng thì rảnh có nghĩa là ở nhà, không đi đâu. Còn việc tiếp vài ba lượt phóng viên đến hỏi đủ thứ chuyện thì không tính.

Thầy Đàm

Vì một số lí do nên chỉ chụp thầy trong vòng 40 phút. Đành hẹn thầy dịp khác, có nhiều thời gian hơn để được tiếp chuyện thầy.

Thầy Thiêm

Lần trước đến nhưng thầy vừa mới đi miền Trung về xong nên hơi mệt. Sáng nay trông thầy đã lấy lại phong độ, mừng hết biết.

Không đề

Mặc dù ảnh không đặc sắc và hơi bị mất nét (để che đi một số chi tiết không cần thiết) nhưng nó vẫn là kết quả của sự nỗ lực của vị giáo sư đa tình và hai thanh niên đang yêu.