Không đề

Bức ảnh sau khó có thể thực hiện nếu thiếu sự giúp đỡ của thần đèn Nguyễn Thất Học. Mặc dù ảnh không đặc sắc và hơi bị mất nét (để che đi một số chi tiết không cần thiết) nhưng nó vẫn là kết quả của sự nỗ lực của vị giáo sư đa tình và hai thanh niên đang yêu.

GS Hoàng Trọng Phiến tại nhà riêng, Hà Nội, chiều nay.
GS Hoàng Trọng Phiến tại nhà riêng, Hà Nội, chiều nay.

Chuyên mục:

Từ khoá: