dịch giả


 • Thêm một người họ Phạm

  Thêm một người họ Phạm

  Đố ai mới gặp mà bảo Phạm Văn Thiều chỉ vài ba năm nữa là thất thập nhá. Mấy lần trước mình có gặp qua, cứ ngỡ chỉ khoảng ngoài 50 tẹo.

 • Giáo sư Don Quixote Phạm Vĩnh Cư

  Giáo sư Don Quixote Phạm Vĩnh Cư

  Kể ra cái mặt mình càng ngày càng nhẵn, mời trà không uống, mời nước không uống, mời rượu thì gật ngay. Uống rượu tây bằng chén trà kể cũng hay, trông giống nước vối.

 • Đuổi theo cụ Dương Tường

  Đuổi theo cụ Dương Tường

  Cụ Dương Tường là người khó nắm bắt. Hi vọng mình đủ nhanh.

 • Tuần thứ 52

  Tuần thứ 52

  Chỉ là làm quen thôi. Khi nào vợ cháu cho tiền, cháu sẽ vào Sài Gòn càn quét một chuyến. Đó cũng là ước mơ trong ngày đầu tiên của tuần thứ 52.