[CSS] Để ảnh không “cao” hơn màn hình

Ảnh không mang tính chất minh hoạ

Khi xem ảnh trên web, đôi khi các ảnh dọc có chiều cao lớn hơn cửa sổ trình duyệt, không tài nào mà xem trọn vẹn một bức ảnh được. Những lúc như vậy anh phải “zoom out” trình duyệt, khá là bất tiện.