[CSS] Để ảnh không “cao” hơn màn hình

Khi xem ảnh trên web, đôi khi các ảnh dọc có chiều cao lớn hơn cửa sổ trình duyệt, không tài nào mà xem trọn vẹn một bức ảnh được. Những lúc như vậy anh phải “zoom out” trình duyệt, khá là bất tiện. Vậy làm thế nào để ảnh không bao giờ “cao” hơn chiều cao cửa sổ trình duyệt?

Đầu tiên trong thẻ <img>, anh bỏ hết các thuộc tính widthheight. Sau đó định nghĩa CSS như sau:

max-width: 100%;
height: auto;

Thế là xong. Đơn giản vậy thôi :v

Ảnh không mang tính chất minh hoạ vì Lựợm.TV chưa áp dụng 😀

Có thể xem đề-mô bằng một bài viết trên Vietnam View Finder.


Chuyên mục:

,