ISO 3166-1-vi

Hôm nay Clytie Siddall gửi iso_3166-1.8.vi.po lên translationproject.org. Có hai vấn đề: 1. Cách ghi tên riêng nước ngoài; 2. Cách gọi tên các dạng chính phủ và thể chế chính trị. Vấn đề thứ nhất là một cuốn tiểu thuyết dài kì, không có hồi kết. Còn vấn đề thứ hai thì không quá……

L10n :: Một số nguyên tắc/lưu ý khi dịch, viết

Những vấn đề dưới đây mới ở dạng ý tưởng, chưa toàn diện và chắc là còn nhiều áp đặt, thiếu sót,… Bác nào quan tâm thì cho vài xu. 1. Vấn đề I/Y Xem chi tiết… 2. Vị trí đặt dấu thanh điệu Đặt dấu thanh điệu trên nguyên âm chính. Ví dụ: toà,……

L10n ::: Vấn đề tên riêng nước ngoài

Hiện nay, sau gần 40 năm kể từ khi tiến hành các hội nghị đầu tiên về chuẩn hoá chính tả, thuật ngữ, các nhà ngôn ngữ học nước nhà vẫn mải miết tranh cãi nhau trong việc chọn lựa một giải pháp tối ưu để xử lí vấn đề này. Và trong khi chờ……