Mấy bài về nhiếp ảnh cơ bản

LuomTV

Tuy là dân ngoại đạo /
Tuy không phải là chuyên gia trong vấn đề này /
Tuy [giả vờ tỏ ra khiêm tốn] /
Tuy [thực tế là đéo hiểu gì] /
v.v.
nhưng tôi KHẲNG ĐỊNH abc này là xyz!