Ghi âm

Tiếng nói TTNN – Hệ phát thanh thường có ảnh minh hoạ và không cần kiểm duyệt