Thầy Đàm

Vì một số lí do nên chỉ chụp thầy trong vòng 40 phút. Đành hẹn thầy dịp khác, có nhiều thời gian hơn để được tiếp chuyện thầy.

Thầy Thiêm

Lần trước đến nhưng thầy vừa mới đi miền Trung về xong nên hơi mệt. Sáng nay trông thầy đã lấy lại phong độ, mừng hết biết.