Giãn cách quá lâu, nhiều người quay sang nói chuyện với máy

Giời mưa giãn cách

Gần chục ngày trước, để thực hành môn Python, anh đã viết một đoạn mã tạo ra tất cả các âm tiết tiếng Việt có thể có và đọc được. Nhưng chưa biết để làm gì. Sau đó vì cũng đang muốn cập nhật danh sách các âm tiết đang được dùng trong thực tế,… Continue reading Giãn cách quá lâu, nhiều người quay sang nói chuyện với máy