Nâng bi người dưng

Từ “bác” thường là cách gọi đối với người ngang hàng và lớn tuổi hơn bố mẹ mình. Gọi “bác”, xưng “em” với người ngang hàng bản thân mình là một cách xưng hô thân mật.

Cách xưng hô “cháu – bác” cũng tồn tại trong những mối quan hệ khác liên quan đến người đứng đầu nhà nước, sau này được lan ra dần xuống cấp thấp hơn, nhưng khá thận trọng.

Còn nếu gọi một doanh nhân nào đó ít tuổi hơn bố mẹ mình, cũng chả có quan hệ họ hàng đéo gì, là “bác” thì cơ bản là một sự nâng bi rõ ràng.


Chuyên mục: