Xem chỉ tay

Trông mặt chẳng bằng đọc tin

Sao đến lúc người ta bị bắt rồi thì các anh các chị mới lên mạng bảo là “trông mặt mà bắt hình dong”? Nói ngay từ khi mới cho vào quy hoạch có phải tốt không 🙁


Chuyên mục: