Thái Bình ấy mà

Thái Bình thì đi qua mấy bận rồi, nhưng chưa chụp ảnh bao giờ. Đi lướt qua thì cũng chả khác cái Hà Nam nhà mình lắm. Riêng bia thì ngang phè phè.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06

Chuyên mục: