Tháng 9/2012

Tháng 10 đã qua cả tuần rồi mới ngẩn ngơ nhìn lại tháng 9.

Khôi lúa
Khôi lúa
Đại biểu ngồi bàn
Đại biểu ngồi bàn
Xe buýt Hà Nội
Xe buýt Hà Nội
Lý Láo Lở
Lý Láo Lở
Bà già đợi xe buýt
Bà già đợi xe buýt
Tránh tàu
Tránh tàu
Hút thuốc lá (1)
Hút thuốc lá (1)
Bảo vệ hiện trường
Bảo vệ hiện trường
Hồ Gươm xanh
Hồ Gươm xanh
GS Đinh Xuân Lâm
GS Đinh Xuân Lâm
Hút thuốc lá (2)
Hút thuốc lá (2)
Gút
Gút
Hồ Gươm buổi tối
Hồ Gươm buổi tối
Nắng thu
Nắng thu
Trông xe
Trông xe
Ô tô xước sườn, xe máy vỡ yếm
Ô tô xước sườn, xe máy vỡ yếm
Điềm báo
Điềm báo
Quay đầu
Quay đầu
Ngủ hầm
Ngủ hầm
Buộc hàng
Buộc hàng
DJ đồng nát
DJ đồng nát
Lách
Lách
Thể dục tập thể
Thể dục tập thể
Bộc bạch
Bộc bạch
Những lời bộc bạch của Loan Loan
Những lời bộc bạch của Loan Loan
GS  Hoàng Tuỵ
GS Hoàng Tuỵ
GS Phạm Đức Dương
GS Phạm Đức Dương
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh
Nhà giáo Phạm Toàn
Nhà giáo Phạm Toàn
GS Cao Chi
GS Cao Chi
Bà giáo Hồ Hương Nam
Bà giáo Hồ Hương Nam
Muốn nằm!
Muốn nằm!
GS Phan Hữu Dật
GS Phan Hữu Dật
Đèn ông sao 10 cánh
Đèn ông sao 10 cánh
Khôi cọp
Khôi cọp

Chuyên mục: