Đồng hương bên kia sông Hồng

45 phút đi qua cầu Thanh Trì, đường 5, ngẩn ngơ với đình làng Lệ Mật đang xây lại và lòng vòng trong khu đô thị xây dở là đến nhà của Lại Nguyên Ân.

Trong căn hộ trắng tinh, là những câu chuyện không đầu không cuối và những cú bấm chào hỏi.

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân tại nhà riêng. Hà Nội, ngày Cá tháng Tư 2012.
Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân tại nhà riêng. Hà Nội, ngày Cá tháng Tư 2012.

Chuyên mục:

Từ khoá: