2012 chụp ai?

Sau 2/3 năm 2011 chả làm được tích sự gì, thì 1/3 năm còn lại cũng chả làm thêm được bao nhiêu. Rất nhiều dự định không thành, quá nhiều kế hoạch đổ bể. Và con người thì cứ già đi.

GS Đoàn Thiện Thuật
GS Đoàn Thiện Thuật
GS Đinh Văn Đức
GS Đinh Văn Đức
GS Trần Trí Dõi
GS Trần Trí Dõi
GS Hoàng Thị Châu
GS Hoàng Thị Châu
GS Hoàng Trọng Phiến
GS Hoàng Trọng Phiến
GS Lê Quang Thiêm
GS Lê Quang Thiêm
GS Nguyễn Cao Đàm
GS Nguyễn Cao Đàm
GS Nguyễn Kim Đính
GS Nguyễn Kim Đính
GS Nguyễn Thiện Giáp
GS Nguyễn Thiện Giáp
GS Nguyễn Minh Thuyết
GS Nguyễn Minh Thuyết
GS Phan Ngọc
GS Phan Ngọc
GS Lê Mậu Hãn
GS Lê Mậu Hãn
GS Chu Hảo
GS Chu Hảo
Nhà văn Phạm Xuân Nguyên
Nhà văn Phạm Xuân Nguyên
GS Trịnh Xuân Thuận
GS Trịnh Xuân Thuận
Dịch giả Nguyễn Đôn Phước
Dịch giả Nguyễn Đôn Phước
Nhà giáo Phạm Toàn
Nhà giáo Phạm Toàn

Năm 2012 chụp ai?