Phá máy ở nhà Phạm Toàn

Bác Phạm Toàn năm 2012 sẽ tròn 80 tuổi tây, nhưng bác tự thấy bản thân quả là khoẻ vì có thể cùng làm 6, 7 công việc lớn. Ban sáng thì chỉ có hai bác cháu chém gió. Đến chiều tối quay lại để chụp cả nhóm Cánh Buồm. Vui hơn mình nghĩ, vui đến nỗi định đăng thêm mấy cái ảnh Cánh Buồm lên đây.

Nhưng mà vớ ngay cái ảnh này nên thôi không đăng thêm gì nữa.

Nhà giáo Phạm Toàn ở nhà riêng. Hà Nội, sáng nay.
Nhà giáo Phạm Toàn ở nhà riêng. Hà Nội, sáng nay.

Và cũng không viết thêm gì nữa.