Thử xem có được không nào

Sau nửa tháng tết nhất hội hè, chưa kịp mua 7D thì hết tiền và không còn tay nào để cầm máy ảnh. Dạo này cứ gọi là dính lấy cái bàn phím.

Đầu tiên là làm một cái script để chuyển từ Joomla! sang WordPress. Cái này về cơ bản là xong rồi, chạy ngon rồi. Có gì thêm vào chắc cũng chỉ là một vài chi tiết nhỏ.

Cái thứ hai là một cái slide ở trang chủ cho giao diện mới của ussh.edu.vn. Đã có giải pháp rất đơn giản là JQuery Cycle.

Coi như những cái khoai nhất để làm giao diện mới cho ussh.edu.vn về cơ bản đã xong. Hạn chót là 26/3. Cũng chả còn bao lâu nữa.

Việc thứ ba là Tính già có giới thiệu cho một mối làm website. Nhưng chưa có nhiều thông tin và có cảm giác khó nắm được vụ này.

Việc thứ tư là có chỗ nhờ tiêu hộ 1,5 triệu, đổi lại là gửi 50 chọn 20 ảnh về trường Nhân văn. Mới nghe nói qua thế, chưa rõ thời hạn.

Ảnh nhăng nhít
Ảnh nhăng nhít

Việc thứ năm là tìm cách trả nợ đề tài. Vụ này lằng nhằng mãi mà không có lúc nào nhắm mắt nhắm mũi giải quyết cho xong nợ. Tháng 4 phải xong.

Việc thứ sáu là chuẩn bị chép-dán một đống thông tin từ cuốn cẩm nang giới thiệu về trường lên website. Cái này thì phải từ từ tà tà thôi. Mà mình phải hướng dẫn người khác làm chứ mình mình không kham nổi.

Việc thứ bảy là đồng chí cộng sự đang chuẩn bị chuyển đi. Nếu chuyển thật thì có khi mình lại phải suốt ngày viết lách. Gay thật!

Việc thứ tám là cái modem chả biết sống chết thế nào, mai phải lấy hết quyết tâm để cho nó đi khám mới được. Lười quá!

Ảnh có tính chất minh hoạ
Ảnh có tính chất minh hoạ