Năm 2009 chụp gì ở trường Nhân văn?

Năm 2009 đã qua, ngày đầu tiên của năm 2010 cũng đã qua. Bỗng dưng muốn nhìn lại trong năm 2009 mình đã chụp những thứ gì ở trường Nhân văn.

$ cd /media/Origin/USSH/2009
$ find . -type d | sed -r -e '/(tagged|Deleted)/d' | sort > 2009ussh.txt
$ wc -l 2009ussh.txt
163	2009ussh.txt
$ cat 2009ussh.txt
./01
./01/2009-01-06 - TVDU, BGH kiem diem cuoi nam
./01/2009-01-12 - San truong
./01/2009-01-16 - Chuc tet cac cu da nghi huu
./01/2009-01-19 - Tiep dai su Rumani
./02
./02/2009-02-03 - Ket nap Dang
./02/2009-02-06 - Hoi thao Dong phuong hoc
./02/2009-02-09 - Hieu truong truong DH nu Nhat Ban thuyet trinh
./02/2009-02-12 - Phong van BM Nhan hoc
./02/2009-02-12 - Trao thuong SV dat giai NCKH cap bo
./02/2009-02-13 - Hop hoi dong
./02/2009-02-13 - Phong canh
./02/2009-02-28 - Minh chung kiem dinh
./03
./03/2009-03-02 - Tiep doan SV Nhat Ban
./03/2009-03-06 - Thi nau an
./03/2009-03-09 - Ki thoa thuan khung voi DH NC quoc te Thuong Hai
./03/2009-03-10 - Nguyen PTT Vu Khoan
./03/2009-03-11 - DHQG lam viec ve chuong trinh dao tao
./03/2009-03-12 - Toa dam Van hoa cong so
./03/2009-03-18 - Tu van tuyen sinh
./03/2009-03-19 - SV bao chi
./03/2009-03-20 - Phong giao su
./03/2009-03-21 - Hoi trai SV
./03/2009-03-28 - Ve nguon
./03/2009-03-31 - Khoa Van hoc - Kich
./04
./04/2009-04-09 - Aerobic mo rong
./04/2009-04-11 - Hoi nghi cong tac dang 2009
./04/2009-04-13 - Bunpimay
./04/2009-04-14 - Toa dam giao duc dac biet
./04/2009-04-14 - USSH at a cloudy day
./04/2009-04-15 - Gioi thieu nhan su Hieu truong
./04/2009-04-15 - Miss and Mr Ngon ngu hoc
./04/2009-04-16 - Nhat cua roi tra nguoi danh mat
./04/2009-04-16 - Theo dong lich su
./04/2009-04-17 - Miss and Mr Ngon ngu hoc
./04/2009-04-18 - Hien mau nhan dao
./04/2009-04-21 - Hoi thao dao tao dap ung nhu cau XH
./04/2009-04-22 - Chieu phim Dung dot
./04/2009-04-22 - Hoi thao Hon nhan Viet - Han
./04/2009-04-23 - Gioi thieu tap chi Viet Nam hoc
./05
./05/2009-05-07 - Trien lam cuu tu Phu Quoc
./05/2009-05-08 - Ki hiep dinh
./05/2009-05-09 - Trien lam cuu tu Phu Quoc
./05/2009-05-18 - Le phat dong tim hieu ve Ha Noi
./05/2009-05-20 - Hoi thao Di chuc Ho Chi Minh
./05/2009-05-20 - Tiep dai su New Zealand
./05/2009-05-22 - Hoi thi tieng hat Loi ca dang Bac
./05/2009-05-23 - Hoi nghi Khoa hoc SV 2009
./05/2009-05-26 - Bia Tu nguyen
./05/2009-05-27 - Ket nap Dang - Chi (BM GDTC)
./05/2009-05-27 - Tiep Dai su Iran
./06
./06/2009-06-11 - Chum anh thi hoc ki
./06/2009-06-16 - Tiep doan DH Thuong Hai
./06/2009-06-17 - Hoi thao phat huy tri tue
./06/2009-06-17 - Loi chia tay mua ha
./06/2009-06-19 - Do Son
./06/2009-06-19 - Khen thuong hoc sinh gioi
./06/2009-06-20 - Do Son
./06/2009-06-20 - Hoi nghi Do Son
./06/2009-06-25 - Trao bang tot nghiep
./07
./07/2009-07-27 - Doi TN Khoa Lich su - Phu Minh - Doan Hung
./08
./08/2009-08-29 - Tham thu khoa khoi C
./09
./09/2009-09-05 - SV nhap hoc
./09/2009-09-06 - Hoi thao 2p2
./09/2009-09-07 - Hoc chinh tri dau nam
./09/2009-09-08 - Tiep tham tan dai su Singapore
./09/2009-09-17 - Cai bon o VP Doan
./09/2009-09-18 - Khai giang 2009-2010
./09/2009-09-18 - Khoa NNH - Khai giang 2009-2010
./09/2009-09-22 - Gioi thieu tai bo nhiem HT
./09/2009-09-23 - San truong
./09/2009-09-24 - Hoc bong Doosan
./09/2009-09-26 - Tong ket cong doan 2009
./09/2009-09-28 - Trao quyet dinh BCN Khoa LTH&QTVP
./09/2009-09-30 - Khai giang MADO
./10
./10/2009-10-02 - Nha E
./10/2009-10-09 - Chao tan sinh vien 2009
./10/2009-10-09 - Trao giao cam nhan van hoc Han Quoc
./10/2009-10-13 - Tiep Hoi huu nghi Iran-Vietnam
./10/2009-10-15 - Hieu bo 1
./10/2009-10-19 - Thong tin du hoc Malaysia
./10/2009-10-20 - Hieu bo 1 to chuc 20-10
./10/2009-10-22 - Giao luu voi vien truong DH Notre Dame
./10/2009-10-23 - Khuon vien truong
./10/2009-10-24 - Hoi nghi CBVC 2009
./10/2009-10-26 - Tiep doan DH Nantes
./10/2009-10-27 - Khai giang SDH 2009
./10/2009-10-27 - Ki niem ngay buc tuong Berlin sup do
./10/2009-10-28 - Giang duong
./10/2009-10-29 - Hoi thao van hoa ton giao
./10/2009-10-30 - Anh in sach
./10/2009-10-30 - Hoi nghi dao tao
./10/2009-10-30 - Hoi thao Khoa Quoc te hoc
./10/2009-10-30 - Nguyen Ly Ly
./10/2009-10-30 - Seminar Khoa NNH
./11
./11/2009-11-02 - Gioi thieu nhan su Pho Hieu truong
./11/2009-11-03 - Thi tai nang Miss NV 2009
./11/2009-11-05 - Tap huan tin hoc
./11/2009-11-06 - Chung ket Miss Nhan van 2009
./11/2009-11-06 - Chung-Soo 2009
./11/2009-11-06 - Hoi nghi thi dua CCB thanh pho Ha Noi
./11/2009-11-06 - Hoi thao ngon ngu
./11/2009-11-07 - Chung ket Miss Nhan van 2009
./11/2009-11-08 - Giao luu voi SV Khoa 1
./11/2009-11-09 - Hoi thao van hoc dan gian
./11/2009-11-09 - Thomas E. Patterson
./11/2009-11-09 - Tiep chu tich quy Toshiba
./11/2009-11-10 - San truong
./11/2009-11-11 - Khai giang lop 2p2
./11/2009-11-12 - Tran Thi Gam
./11/2009-11-13 - Dai hoi chi doan Hieu bo
./11/2009-11-13 - Hoi thao chuan muc xa hoi WTO
./11/2009-11-13 - Tiep khach Han Quoc
./11/2009-11-13 - Tiep khach Nhat Ban
./11/2009-11-13 - Tong ket tinh nguyen he 2009
./11/2009-11-14 - Ki niem 20-11 va cong bo BGH moi
./11/2009-11-17 - Tiep khach Aston
./11/2009-11-18 - Hoi thao xay dung va thong nhat o VN va Duc
./11/2009-11-18 - Khoa KHQL
./11/2009-11-20 - 20-11 o truong NV
./11/2009-11-23 - Tuan le phim Dong Phuong
./11/2009-11-24 - Doi thoai voi SV
./11/2009-11-24 - Tiep khach Thai Lan
./11/2009-11-25 - Trao huy hieu 30 nam tuoi Dang
./11/2009-11-26 - Ki ket voi Pusan
./11/2009-11-30 - Ban hang ung ho
./12
./12/2009-12-01 - Vu Duc Nghieu
./12/2009-12-02 - Giao luu voi thieu sinh quan An Do
./12/2009-12-02 - Hop Dang uy
./12/2009-12-02 - Ki hop tac voi HQ
./12/2009-12-07 - Gioi thieu sach Chau Au qua cai nhin cua chau A
./12/2009-12-07 - Hoi thao ve dao tao tien si KHXHNV
./12/2009-12-08 - Hoi thao lien nganh
./12/2009-12-09 - Guong mat tre
./12/2009-12-11 - Dai hoi cong doan
./12/2009-12-11 - GS Pham Thi Hue
./12/2009-12-12 - Dai hoi cong doan
./12/2009-12-19 - Hoi thao Kinh dien nho gia
./12/2009-12-22 - Giao luu Vuot len chinh minh
./12/2009-12-22 - Thuyet trinh cua Bui Van Nam Son
./12/2009-12-23 - Tiep khach Thai Lan
./12/2009-12-24 - Bao ve LV Pham Thi Dieu Linh
./12/2009-12-24 - Tap huan tai chinh
./12/2009-12-25 - Dai hoi Doan TN Truong lan VI - phien noi bo
./12/2009-12-25 - Hoi thao de tai nhanh 2 chuong trinh KX03-06-12
./12/2009-12-25 - Hoi thao TTNC Gioi va Phat trien
./12/2009-12-26 - Dai hoi Doan TN Truong lan VI - phien cong khai
./12/2009-12-30 - Chuc tet SV o Hacinco
./12/2009-12-30 - Gap mat NCS khoa 2009
./12/2009-12-30 - Hoi thao luu tru hoc
./12/2009-12-31 - Chuc tet SV KTX
./12/2009-12-31 - Doan vien Hieu bo 1 hat karaoke
$ find . -name '*.CR2' | wc -l
13010

Tự sướng trong thang máy

Tháng 7 và tháng 8 là kì nghỉ hè và cũng là khoảng thời gian chuẩn bị xin thôi việc nên mỗi tháng chỉ chụp đúng một “vụ”. Hai tháng cuối năm thì lại chụp choạch liên miên.

Như vậy, trong năm qua đã chụp cho khoảng 150 “vụ” với khoảng 13.000 ảnh còn lưu lại trên ổ cứng (chắc khoảng 5% là dùng được). Con số 150 chỉ là tối thiểu, vì đôi khi nhiều “vụ” cùng ngày bị cho vào một thư mục.

Mà nhiệm vụ của mình đâu chỉ mỗi có chụp ảnh. Còn quản trị cả kĩ thuật lẫn sắp xếp nội dung website, biên tập biên tiếc nữa. Ngoài ra, còn một vài việc vớ vẩn tốn thời gian khác không tiện kể ra kẻo bị đánh giá là kể lể :p.

Nhưng xét cho cùng, như nhận xét (sau lưng và trước mặt) của một số người, thì mình vẫn là thằng sướng nhất trường này. Chỉ hi vọng trong năm nay mình vẫn giữ được cái sự sung sướng ấy.

3 phản hồi

 1. Ảnh đại diện gaia1990
  gaia1990

  Hay nhờ. Cái giao diện của Trung tâm nói nhảm này hình như đi đạo từ Missouri Photojournalism nhá. Giờ cái frontpage trang hoàng trông oách quá 😡
  Sướng!

 2. Ảnh đại diện gaia1990
  gaia1990

  À, em nhầm, chắc là theme cùng một mẹ, bọn kia nó nhái anh cũng nên :”>

 3. Ở cuối trang có ghi: Original design by Graph Paper Press

  Đây là theme miễn phí và đã có nhiều sửa chữa. Chắc là dùng sau bọn kia.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.