Chủ nhật, ngày 18/10/2009

Âm lịch là ngày 01 tháng 9 năm Kỉ Sửu. Cái đầu tiên không phải là ở hồ Gươm.

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo