Ảnh con heo

Về quê, trốn việc bằng cách lượn lờ và chụp ảnh. Chả có gì, toàn ảnh sến như con hến.

Khôi ngố đá chó
Khôi ngố đá chó. Đang để ở chế độ đo sáng điểm, lại đo trúng mõm con chó nên ảnh cháy toé loe.

Hoa hồng
Hoa hồng quê, không bụ bẫm như hoa hồng kiểu tây.

Hoa hồng
Ảnh sến

Hoa sen
Hoa sen cuối mùa trong bồn nước trước sân nhà một người quen.

Trông giông giống hoa cỏ may nở
Cũng có thể đây là cỏ may đang nở hoa. Chụp ảnh này chỉ sợ ngã xuống ao :p

Hai con nhợn
Hai con nhợn siêu bẩn

Hai con nhợn
Hai con này đỡ bẩn hơn tẹo

Vì có hẳn 2 ảnh chụp mấy con nhợn nên bài này mới có tiêu đề là “Ảnh con heo”. Lâu lâu mới nhảm, hâm kiểu như này (mọi ngày toàn kiểu khác) :p