Chuyển sang Bibble

Lâu nay vẫn dùng DPP để xử lí ảnh raw và Picasa để quản lí ảnh. Mấy lần dùng thử Bibble 4 nhưng không quen. Mấy hôm nay cố dùng thử thì thấy cũng ổn. Nhòm sang Bibble 5 thấy 2 món rất hay là “selective editing” và “asset management”.

# Organize your photographic Library across many independent catalogs
# Search and browse multiple Catalogs simultaneously
# Browse by shooting info, metadata, ratings, tags, and color labels, and keywords

Cộng với quả “workflow” rất pờ rồ và tốc độ (theo quảng cáo) hơi bị chóng mặt thì thế là quá đủ. Ác hơn, Windows, Mac hay Linux nó đều chiều hết.

Nhưng Bibble Labs quảng cáo Bibble 5 ở Photokina đã nửa năm nay rồi mà vẫn chưa thấy xuất xưởng, có lẽ trong khi chờ đợi thì dùng Bibble 4 cho quen.

Khổ cái là còn tuần nữa là hết hạn dùng thử. Nếu “mua” được giấy phép sử dụng thì sau này có thể nâng cấp miễn phí lên Bibble 5. Hi vọng là bạn ghẻ sẽ “mua” được 😉