“Bạn đã đủ mạnh để thử?”

Ân hận vì đã bỏ ra gần 30.000 đồng để mua một hộp “Bạn đã đủ mạnh…”