Một ngày đú đởn với sinh viên tình nguyện

3 lão đười ươi vác máy ảnh và một em xinh tươi phóng xe lên Thạch Thất đú đởn với anh chị em SV tình nguyện cả ngày hôm qua, 22/7/2008.