Một thời bụng bự

Mấy hôm nay có dịp quay trở lại VnOSS, tài khoản chưa bị xoá, cookie vẫn chưa hết hạn. Tình cờ đọc lại những gì đã viết. Ôi, sao hồi xưa mình… thừa hơi đến thế… 😆

Viết xong thấy mình dạo này còn thừa hơi hơn 😛


Chuyên mục: