Tiếp thị bằng nhật kí trực tuyến

Trong đám nhật kí trực tuyến (blog) của người quen, có một số nhật kí viết một cách rất chi tiết về những chuyện cá nhân. Nội dung sẽ thường là những chuyện thường nhật hay những sự kiện nổi bật và lồng vào đó là những đoạn thể hiện một tình cảm rất gắn bó với đồng nghiệp, tự hào với sự nghiệp của công ti và tỏ ra hào hứng với những sản phẩm mà công ti đã, đang và sẽ sản xuất, kinh doanh.

— Những người này làm nghề PR?
— Exactly!


Chuyên mục: