Chuyên mục
Chụp ảnh

Hà Nội, 20/7/2019

Hà Nội, có những tháng ngày chỉ thở thôi cũng đã thấy mệt.

Chuyên mục
Chụp ảnh

Chuyện vớ vẩn thường ngày

Hà Nội, một ngày mùa đông có nắng, cuối tháng 12 năm 2014. Còn hai tháng nữa là đến Tết cổ truyền.