Ubuntu 8.04 LTS

Tải cả đêm mới được cái ai dô, đốt 3 cái đĩa đều hỏng. Chán, mất thêm đêm nữa nâng cấp trực tiếp qua mạng. Sáng nay tỉnh dậy thấy xvnkb đã trở thành kẻ bất lực (chuối... nẫu 😆 ). Dùng thử scim 31 giây, không nuốt nổi. Gõ unikey, dù không làm sập… Continue reading Ubuntu 8.04 LTS