Chuyên mục
Chụp ảnh

Chín ảnh được quan tâm nhất trên Instagram

Xem thử #2017bestnine của mình như nào thì hoá ra có 7/9 có góc chụp từ trên xuống, 6/9 là ảnh chụp bằng Mavic, 3/9 ảnh liên quan đến Grab và 2/9 ảnh là khoe hàng :p

Chuyên mục
Chụp ảnh Máy tính

Đăng ảnh trực tiếp từ Lightroom lên Instagram

Hôm nay đọc trên PetaPixel thấy có cái plugin cho Lightroom để đăng ảnh lên Instagram. Đây là phần mềm shareware, thích trả tiền thì trả, không thích thì thôi.