Đăng ảnh trực tiếp từ Lightroom lên Instagram

Instagram không cho đăng ảnh từ trang web, cũng không có ứng dụng chính thức chạy trên máy tính. Mấy cái ứng dụng của bên thứ ba thì như ấy, thà không dùng còn hơn.

Bởi thế, nếu ảnh nằm trên máy tính thì phải dùng Air Drop hoặc Dropbox để đưa ảnh sang iPhone rồi mới đăng được. Bất tiện vô cùng.

Hôm nay đọc trên PetaPixel thấy có cái plugin cho Lightroom để đăng ảnh lên Instagram. Đây là phần mềm shareware, thích trả tiền thì trả, không thích thì thôi.

Cài đặt thì như các plugin khác. Sử dụng thì cũng đơn giản. Chỉ cần đăng nhập, chọn nội dung cho Instagram Caption, có hỗ trợ watermark.

Từ nay đăng ảnh lên Instagram quá nhàn, chỉ lo không có ảnh mà đăng thôi.