Tập thể dục

Lâu lâu rồi mới cốt kiếc. Yêu cầu khá đơn giản là tra cứu điểm phúc khảo theo số báo danh. Cách đây 4 năm đã làm phần mềm tra cứu điểm tuyển sinh rồi. Nhưng lần này khác là số dòng dữ liệu ít nên không dùng MySQL nữa mà chỉ đọc tập tin. Với lại kết cấu dữ liệu cũng khác (hẳn 22 cột). Vậy coi như làm lại 80%.

Đọc tiếp “Tập thể dục”