Mã của anh Lựợm

Tiếp theo bài trước, trong bài này anh tự nguyện hiến dâng thành quả lao động gần như vô nghĩa của mình cho nhân dân và đồng bọn.

Đây là danh sách các loại mã dùng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng được cho là theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • mã trường THPT hoặc tương đương
  • mã huyện, tỉnh
  • mã ngành đào tạo cao đẳng, đại học
  • mã trường đăng kí dự tuyển

Cứ bấm vào đây là ra.

99,9999999999% nhân loại không quan tâm đến cái này nhưng nếu đang nhạt miệng thì bạn có thể đọc README cho đỡ buồn mồm :p