Chuyên mục
Máy tính Ngôn ngữ Nhảm

“Regex Spellcheck” for Vietnamese

“Regex Spellcheck” (step 1) 😆 (ch|gh|kh|ngh|ng|nh|p|ph|th|tr|b|c|d|đ|g|h|gi|k|l|m|n|q|r|s|t|v|x)? ( ( [uo] )? ( ( [aàảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậeèẻẽéẹêềểễếệiìỉĩíịoòỏõóọôồổỗốộơờởỡớợuùủũúụưừửữứựyỳỷỹýỵ] ) | ( y[aàảãáạêềểễếệ] ) ) | ( ia|ìa|ỉa|ĩa|ía|ịa|iê|iề|iể|iễ|iế|iệ|ưa|ừa|ửa|ữa|ứa|ựa|ươ|ườ|ưở|ưỡ|ướ|ượ|ua|ùa|ủa|ũa|úa|ụa ) ) ( (i|o|u|y|m|n|ng|nh|p|t|c|ch)? ) 😛

Chuyên mục
Nhảm

lngt & pclouds bàn về VSATTP

<pclouds> morning lngt! <lngt> pclouds, chiều rồi <pclouds> lngt: quan trọng là ở trong lòng, ngoài trời sáng hay tối ăn nhằm gì <lngt> pclouds, thi cử chưa bác ? <lngt> Lòng /me trống rỗng vì từ sáng tới giờ mải ngủ, không ăn gì * pclouds y chang

Chuyên mục
Máy tính Nhảm

Trình chọn tập tin GTK

Trình chọn tập tin của GTK (hình như từ bản 2.6), theo mặc định, chẳng thấy chỗ nào để gõ đường dẫn rồi dùng phím Tab. Toàn phải dùng chuột bấm bấm, bực cả mình! Thấy mình chửi nhiều quá, lão Bi tức cú khoe luôn chiêu Ctrl+L. Hehe, ngon phết. Nhưng xét đi xét […]

Chuyên mục
Dịch diếc

Lỗi nghiêm trọng trong joomla-1.0.4-vi

May mà ku Hoàng Giáp (foryou) thông báo trên diễn đàn nên mình mới phát hiện ra là vietnamese.php thiếu cả đống DEFINE.

Chuyên mục
K46NN

Nhóm 10.000

Tối nay lại đi ăn lẩu trên Phùng Hưng. Xin nói thêm là dùng từ “lại” cho oai chứ thực ra đây mới là lần thứ hai. Lần trước là cuối tháng 10.

Chuyên mục
Nhảm

VietNamNet dùng kí tự tổ hợp

Những chỗ nào mà phải document.write bằng JavaScript là mấy bác coder chơi luôn demical. Cái này cũng phải thôi, vì IE5 nó hiển thị sai nếu dùng kí tự bình thường. Nhưng oái oăm ở chỗ là các bác lại dùng dạng tổ hợp. Ví dụ: Trang nhất là Trang nh&#226;&#769;t. Rõ là rỗi […]

Chuyên mục
Nhảm

Phiên làm việc trong Firefox?

Ở KDE hay GNOME nó có cái tính năng lưu thông tin về phiên làm việc. Không biết Firefox nó có cái extension nào tương tự như vậy không nhỉ? Vì, nhiều lúc đang mở cả chục trang thì lại có việc bắt buộc phải tắt chương trình. Hơn nữa, thỉnh thoảng nó lại tắt […]

Chuyên mục
~/.history Dịch diếc

Tạo .pot từ mã nguồn

Đôi lúc nổi hứng muốn dịch chương trình nào đó nhưng mò trong ./po lại không thấy .pot đâu. Hết hứng!

Chuyên mục
Dịch diếc

Bluefish tiếng Việt

Mò mò mãi mới biết cách tạo bluefish.pot. Sau đó là dùng chính Bluefish để dịch. Ối mẹ ơi, gì mà lằng nhà lằng nhằng, chán chẳng muốn dịch.

Chuyên mục
Dịch diếc

Sylpheed tiếng Việt

Sắp xong rồi, hehe… Nhưng có mấy chỗ khoai chẳng thể dịch nổi, chính xác là 11. Có lẽ phải để nguyên. À, ai muốn tìm .po thì vào http://luom.tv/L10n nhé 😉

Chuyên mục
Nhảm

Xin chào thế giới!

Thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào.