Phản đối chính quyền “dùng tiếng nổ cướp đất”

Có việc đi qua Tràng Thi thì thấy cái băng rôn. Phía trước phía sau có một số cảnh sát, công an, dân phòng nhưng cậy có cái mũ bảo hiểm của Thất Học nên cứ xi nhan không tắt máy tấp vào lề bấm mấy cái rồi lượn luôn. Chả biết chỗ này có cấm dừng, cấm đỗ xe không nhưng cẩn thận vẫn hơn :p

Đọc tiếp “Phản đối chính quyền “dùng tiếng nổ cướp đất””