Chân dung thợ cắt tóc hay là mình có đầu mới

Lâu không có gì khoe nên quyết định đi cắt tóc để lấy cớ khoe là mình có đầu mới. Vì cái anh cắt tóc ở nhà bên đã dọn đi nên phải tìm chỗ khác để cắt.

Một thợ cắt tóc Bắc Linh Đàm sau khi cắt xong cho khách. Hà Nội, chiều nay.
Một thợ cắt tóc Bắc Linh Đàm sau khi cắt xong cho khách. Hà Nội, chiều nay.

Ghi chú: Anh này không phải là người cắt cho mình :p


Chuyên mục:

Từ khoá: