Chuyển sang Bibble

Lâu nay vẫn dùng DPP để xử lí ảnh raw và Picasa để quản lí ảnh. Mấy lần dùng thử Bibble 4 nhưng không quen. Mấy hôm nay cố dùng thử thì thấy cũng ổn. Nhòm sang Bibble 5 thấy 2 món rất hay là “selective editing” và “asset management”. # Organize your photographic Library […]